Co można siać Agro Strip Till Linerem?

Agro Strip Till Liner to urządzenie, które wymagane jest, aby zasiać pasowo zboże, kukurydzę, a także burak cukrowy i rzepak. Dzięki niemu możliwe jest przygotowanie pola, zasianie, a także nawożenie pod korzeń – wszystko podczas jednego przejazdu. Dzięki takiemu tempu pracy, zasiew może zostać wykonany na hektarze ziemi przez 40 minut – naszym zdaniem jest to niesamowity wynik, który jest z pewnością niemożliwy przy uprawie tradycyjnej.

Burak Cukrowy

Zboża

Rzepak

Kukurydza

Siewnik Pneumatyczny + Agro Strip Till Liner.

Mając jakikolwiek siewnik pneumatyczny lub mechaniczny, posiadasz możliwość zintegrowania go z naszym agregatem do siewu pasowego. Doskonałe przygotowanie gruntu i chirurgiczna precyzja przy wysiewie, a także odpowiedni nawóz pod korzeń to klucz do wysokich plonów minimalnym nakładzie pracy i czasu.

Siewnik mechaniczny lub pneumatyczny i Agro Strip Till Liner – doskonałe połączenie!

Dzięki zastosowaniu systemu szybkiego demontażu modułów ustawić można dowolny rozstaw uprawy pasowej, co sprawia, że razem z Agro Strip Till Liner wykorzystać można dosłownie każdy siewnik. Dodatkowo, aby jeszcze bardziej ułatwić pracę, za namową naszych Klientów, zamontowaliśmy do każdego agregatu wydźwig hydrauliczny, który umożliwia łatwe i szybkie podłączenie dowolnego siewnika. Sprawia to, że przygotowanie maszyny do wysiewu trwa bardzo krótko.

Podanie nawozu pod korzeń

Korzystając z Agro Strip Till Liner możesz podawać nawóz prz okazji jednego przejazdu. Rośliny nawożone pod korzeń są zdecydowanie bardziej odporne na susze, a także pozwalają na większe plony. Dowiedz się więcej o nawożeniu pod korzeń w filmie.